Cafe129

Bhagsunag Rd, McLeod Ganj, Dharamshala, Himachal Pradesh 176219, India