#14.Golden Crispy Calamari - Mực chiên giòn

Appetizers - Khai Vị

Golden crispy calamari with orange mayonnaise sauce. >> Mực chiên giòn


Quantity